TCMB Açıkladı: Bankalar Kredi Verirken Zorlamaya Devam Edecek

2023 son çeyrekte tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma yönlü seyrin zayıflayarak devam etmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 2023 yılının son çeyreği için beklentinin, tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma yönlü seyrin zayıflayarak devam edeceği yönünde olduğunu bildirdi.

TCMB’nin ‘Banka Kredileri Eğilim Anketi’ sonuçları yayımlandı. Bankaların 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2023 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçları incelendiğinde, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartlardaki sıkılaşma yönlü seyrin zayıflayarak devam ettiği görüldü.

Anket sonuçlarında, “Alt kırılımlar incelendiğinde, tüm işletme kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma devam etmekte olup, yabancı para cinsinden açılan kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın güçlendiği gözlenmektedir” denildi.

TCMB’nin anket değerlendirmesi şu şekilde devam etti:

2023 yılının dördüncü çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın devam edeceği yönündedir.

Yılın üçüncü çeyreğinde, konut, taşıt ve diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın devam ettiği görülmektedir. 2023 yılının son çeyreği için beklenti, tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma yönlü seyrin zayıflayarak devam edeceği yönündedir.

“Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artış yönlü seyir, yılın üçüncü çeyreğinde zayıflayarak devam etmiştir. “

Alt kırılımlar incelendiğinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen krediler, kısa vadeli krediler ve Türk Lirası cinsinden açılan kredilere olan talepteki artış yönlü seyrin zayıflayarak devam ettiği gözlenmektedir. Uzun vadeli kredilere olan talepte görülen azalış yerini artışa bırakmıştır.

2023 yılının dördüncü çeyreği için beklenti, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artış seyrinin zayıflayarak devam edeceği yönündedir. Yılın üçüncü çeyreğinde, konut ve taşıt kredi talebindeki azalış güçlenerek, diğer bireysel kredi talebindeki azalış seyri ise zayıflayarak devam etmiştir. 2023 yılının dördüncü çeyreği için beklenti, __tüm bireysel kredilere olan talepte görülen azalış seyrinin devam edeceği yönündedir.

“Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşma yönlü seyrin güçlenerek devam ettiği, yurt dışı fonlama koşullarında bir süredir devam eden sıkılaşmanın ise yerini gevşemeye bıraktığı görülmektedir. “

2023 yılının son çeyreği için beklenti, yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşma seyrinin ve yurt dışı fonlama koşullarında başlayan gevşemenin devam edeceği yönündedir.’

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x